YKSINÄISEN UUSI ELÄMÄ -HANKE


Yksinäisen Uusi Elämä Hanke päättyi 30.9.21

Yksinäisyys on ihmeellinen asia. Ihmisellä voi olla kalenteri täynnä, mutta silti on aina jotenkin ulkopuolinen olo. Tai voi olla pitkässä parisuhteessa, mutta äärimmäisen yksin. Tulee sählättyä niin, että muut ympäriltä kaikkoaa. Ei vain tunne ketään. Ei osaa tutustua. Ei löydy samanhenkistä sakkia. Erossa jakautui lapset ja kaveripiiri. Työt loppui ja kaverit jäi työmaalle. Eläkkeelle siirtyminen. Leskeksi jääminen. Sairastuminen. Ei jaksa lähteä muiden pariin näyttelemään, että kaikki on hyvin, kun ei ole. Oma elämä on noloa ja tyhjää, muiden ei. Sitä on niin outokin. Tai sitten on periaatteessa kaikki hyvin, mutta silti on ontto olo.

Toki voi vain kaivata enemmän muiden hyvien tyyppien pariin, mutta yhtä kaikki. Jokainen on joskus yksinäinen. Yksinäisyydellä ei ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, onko ihmisellä seuraa. Mm. siksi yksinäisyyttään ei ole aina edes helppo hahmottaa. Sitä voi olla emotionaalisesti täysin tyhjä, vaikka olisi porukan hilpein seuramies. Selvää lienee, että silloin kun se ei ole itse valittu olosuhde, yksinäisyys kaivertaa elämän mielekkyyttä ja sitä saattaa ajautua oman elämänsä vierestä katsojaksi.

Hanke voi olla sanana kaukainen, mutta mm. tätä Yksinäisen uusi elämä -hanke tarkoittaa käytännössä:

  • Kerromme eri tiedotuskanavien kautta, mikä Symppis on ja mikä on hankkeen tarkoitus
  • Kuuntelemme, mitä syitä yksinäisyydelle tulee esiin ja pyrimme käynnistämään sellaista toimintaa, joka vähentää yksinäisyyden kokemuksia. Ajatus on ajan saatossa koota Länkipohjan ja sen ympäristön pieniä yhdistyksiä ja muita tahoja järjestämään elämänmakuista meininkiä myös yhdessä.
  • Jutellaan siitä, että miten yksinäisyys omalla kohdalla näyttäytyy ja miten sitä voisi vähentää. Sen mukaan järjestetään esim. pienryhmätoimintaa (5-10hlö): samojen asioiden kanssa ”painivat” tapaavat toisiaan ja kyseinen ryhmä voi kokoontua kerran, kuusi, kymmenen tai niin kauan, kuin tarvetta on. Porukalla mietitään, mitä apua yksinäisyyden kokemuksiin tarvitaan ja miten elämä tuntuisi omalta. Voit vinkata, mitä ryhmää kaipaisit itse kasaan. Yhteystietoni löydät sivun lopusta.
  • Lähdetään välillä isommassa tai pienemmässä porukassa johonkin: laavulle, keilaamaan, IKEAan, teatteriin, naapurikylän tapahtumaan…pois neljän seinän ja oman pään sisältä.
  • Jos yksinäisyyttä ylläpitää jokin tiedon tai taidon puute, opetellaan se taito ja etsitään se tieto. Samoin riippuvuuksiin (pelit, olut…) haetaan apua. Samoin jos sinulla on tietoa ja taitoa muttei hyvältä tuntuvaa tapaa käyttää sitä, etsitään se tapa.
  • Tärkeimpänä ehkä kuitenkin kylvää ajatusta siitä, että me ihmiset tulemme aina olemaan keskeneräisiä ja sellaisina meidän kannattanee toisemme hyväksyä. Me sanomme tyhmästi, reagoimme usein omista kivuistamme käsin, peittelemme omia haavojamme ja arvostelemme itseämme ja muita. Suurin apu yksinäisyyteen voikin löytyä sieltä; riittämättömyydestä irti päästämisestä ja halusta tarjota se kokemus myös toiselle, että hänen ei tarvitse olla muuta kuin se mitä hän on. Yksinäisyydestä irrottautuminen vaatii uskallusta päästää toinen vähän lähemmäs. Se onkin mahdotonta jos pelkää, että omia kipukohtia käytetään myöhemmin itseä vastaan. Kunnioitetaan sitä herkkyyttä, joka meissä kaikissa asuu.

Tässä vielä hankkeen viitekehykset:

”Yksinäisen uusi elämä” oli Länkipohjan Symppis Ry:n käynnistämä kolmivuotinen hanke (03/2018 – 12/2020). Hankkeen tavoitteena oli koetun yksinäisyyden vähentäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Hankkeen kautta haluttiin antaa avaimia mielekkääseen arkeen ja kannustaa syystä tai toisesta yksinäisyyttä kokevia löytämään väyliä toisten ihmisten luo sekä kohtaamaan yksinäisyyden syyt.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat työelämän ulkopuolella olevat yli 18 vuotiaat asukkaat Länkipohjassa. Sen rahoitti veikkausvaroista Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (ent. Raha-automaattiyhdistys). Ihmisiltä kerättyjen toiveiden ja ideoiden pohjalta järjestettiin yhteistä tekemistä, johon oli tervetullut mukaan juuri sellaisena kuin on. Mietittiin yhdessä, mitä tietoja, taitoja ja yhdessäolon tapoja kukin tarvitsee voidakseen kokea oman elämänsä mielekkääksi ja olevansa arvokas, porukkaan kuuluva.

Yhteistyötä alueen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tehtin yksinäisten tavoittamiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Tarpeena oli tavoittaa laajalti kyläseutua ja opetella yhdessä uusi kulttuuri, joka sallii monenlaiset persoonat ja kunkin tavat elää omanlaistaan arkea sekä tehdä asioita yhdessä eri muodoissa.

Hankkeella oli yksi työntekijä ja toimintaa koordinoitiin Symppiksestä käsin. Symppis on kaikille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka Länkipohjan keskustassa.

Symppiksessä oli ennen hanketta ollut jo runsaasti ikäihmisille suunnattua toimintaa. Nyt kuulosteltiinkin lisäksi nuoremman aikuisväestön tarpeita, ikäihmisiä toki unohtamatta. Mm. erilaisia illanviettoja, luontoretkiä, kuntosalivuoroja, kädentaitopajaa, pienryhmiä, vertaistukea sekä vierailevia luennoitsijoita oli jo toivottu ja järjestetty. Toimintaa suunnattiin myös Symppiksestä ulospäin.